T NICOLAS SCHOOL organizuje i posebno prilagođene kurseve u različitim kompanijama.

Naši iskusni predavači osmišljavaju programe jezičke obuke koja je usmerena na specifične potrebe i oblasti poslovanja, a termini održavanja nastave se određuju u skladu sa mogućnostima zaposlenih.

Do sada smo ostvarili uspešnu saradnju sa nizom eminentnih kompanija i institucija u Beogradu, a više o tome možete pogledati ovde.


Ako ste uključeni u svet biznisa, ovo je kurs za Vas. Ima pet nivoa – A1, A2, B1, B2 i C1. Svaki kurs poslovnog engleskog u ST NICOLAS SCHOOL se fokusira na osnovne komunikacijske veštine koje su potrebne u današnjem konkurentnom okruženju.

Vežbaju se važne poslovne veštine kao što su pregovaranje, učestvovanje na sastancima, držanje prezentacija, strategije kod telefoniranja i telekonferensinga, kao i poslovanje u inostranstvu. Takođe ćete imati priliku da proširite svoj poslovni vokabular, unapredite svest o gramatici i popravite veštinu pisanja koristeći odgovarajući stil i registar.

Udžbenik će vam obezbediti autentične tekstove i slušanja, odražavajući najnovije trendove u poslovnom svetu. Svako ko bude pohađao ovaj kurs u ST NICOLAS SCHOOL će moći tečnije i sigurnije da koristi poslovni jezik u različitim kontekstima i trebalo bi da unapredi svoje šanse za napredak u karijeri.

Opšti kursevi engleskog jezika u ST NICOLAS SCHOOL Vam nude veštine i sigurnost potrebne za uspešnu komunikaciju na engleskom. ST NICOLAS SCHOOL organizuje kurseve opšteg engleskog jezika za odrasle polaznike na nivoima od A1 do C1.

Izaberite kurs koji odgovara Vašem nivou znanja kako biste postigli najbolje rezultate u najkraćem mogućem roku. Ovi kursevi će Vas naučiti kako da koristite engleski u stvarnim životnim situacijama. Razvićete svoje razumevanje gramatike, vokabulara i idioma, i naučićete tajne odličnog izgovora.

Kroz interesantne i dinamične časove, vežbaćete sve četiri veštine svakodnevnog engleskog jezika: govor, slušanje, čitanje i pisanje.

Na našem kursu opšteg engleskog ćete skratiti svoje vreme za razmišljanje (vreme potrebno za slušanje, razumevanje i odgovor na engleskom jeziku), odgovarajući brže i unapređujući tečnost govorenja.Pored korišćenja udžbenika, naši profesori dopunjuju časove autentičnim resursima kao što su novine, video snimci, internet i diskovi. Sve to će Vam pomoći da bolje razumete kako se zaista koristi engleski jezik.

Poznavanje dva jezika može da unapredi vaše kognitivne veštine i da odloži početak demencije. Najnovije studije pokazuju da nikad nije kasno za ovu vrstu učenja.

U toku prethodne decenije sve više i više dokaza je ukazalo na prednosti dvojezičnosti. „Žongliranje“ između dva jezika vežba mozak, čineći one koji su dvojezični boljim u određenim mentalnim zadacima kao što su određivanje prioriteta i izvršavanje više zadataka istovremeno.

Nekoliko studija je takođe dovelo dvojezičnost u vezu sa boljom radnom memorijom koja se odnosi i na čitanje i na matematičke veštine. Psiholog Cezar Avila Rivera sa Univerziteta Kastelon u Španiji otkrio je 2010. godine da odrasli koji govore dva jezika pokazuju veću brzinu i efikasnost u određenim zadacima koji uključuju upotrebu rukovodećih veština kao što su planiranje i rešavanje problema.

Dvojezičnost može da pomogne i u tome da se mozak duže održi mladim, sprečavajući demenciju. Kanadska studija obavljena 2007. godine dokazala je da ljudi koji tečno govore dva jezika pokazuju prve simptome Alchajmerove bolesti 4-5 godina kasnije u odnosu na ljude koji su govorili samo jedan jezik.

Iako su ljudi koji su dvojezični uglavnom odrastali kao takvi, istraživanja pokazuju da nikada nije kasno da se nauči drugi jezik i da se može uživati u kognitivnim prednostima koje to donosi čak i ako počnete da učite u kasnom odraslom dobu.

Ono što je fizička aktivnost za telo, to je učenje drugog jezika za mozak. Stalno žongliranje i biranje između reči dva različita jezika vežba mozak, aktivirajući veštine povezivanja i sprečavajući odumiranje moždanih ćelija. Imajući u vidu da govornici dva jezika stalno rade ovu vrstu moždane gimnastike u kojoj moraju da biraju pravi jezik i potiskuju onaj drugi, ovo stimuliše različite delove mozga i izgrađuje sveukupan kapacitet mozga za razmišljanje, uvećavajući takozvanu kognitivnu rezervu.

Doktor Tomas Bak, autor akademske studije na ovu temu, kaže: „Za mene je govorenje više jezika jednako plivanju. Pri plivanju koristimo sve mišiće tela, a pri govorenju skoro sve delove mozga. Ljudi koji govore dva jezika stalno „pregovaraju“ između različitih zvukova, reči, koncepata, gramatičkih struktura i društvenih normi vezanih za jezike koje govore. Ovo pruža stalan, intenzivan i raznovrstan mentalni trening.

IGRE IZ ENGLESKOG JEZIKA NA ADI

kkBr7

ST. NICOLAS KLUB

Gostovanje Srednje-zapadno-američkog mitropolita Hristofora

Krstarenje Savom i Dunavom

U Vojnom muzeju na Kalemegdanu


Naši učenici u Muzeju nauke i tehnikeLokacije

REFERENTNA LISTA