Opšti kursevi engleskog jezika

Opšti kursevi engleskog jezika u ST NICOLAS SCHOOL Vam nude veštine i sigurnost potrebne za uspešnu komunikaciju na engleskom. ST NICOLAS SCHOOL organizuje kurseve opšteg engleskog jezika za odrasle polaznike na nivoima od A1 do C1.

Izaberite kurs koji odgovara Vašem nivou znanja kako biste postigli najbolje rezultate u najkraćem mogućem roku. Ovi kursevi će Vas naučiti kako da koristite engleski u stvarnim životnim situacijama. Razvićete svoje razumevanje gramatike, vokabulara i idioma, i naučićete tajne odličnog izgovora.

Kroz interesantne i dinamične časove, vežbaćete sve četiri veštine svakodnevnog engleskog jezika: govor, slušanje, čitanje i pisanje.

Na našem kursu opšteg engleskog ćete skratiti svoje vreme za razmišljanje (vreme potrebno za slušanje, razumevanje i odgovor na engleskom jeziku), odgovarajući brže i unapređujući tečnost govorenja.Pored korišćenja udžbenika, naši profesori dopunjuju časove autentičnim resursima kao što su novine, video snimci, internet i diskovi. Sve to će Vam pomoći da bolje razumete kako se zaista koristi engleski jezik.

Lokacije

REFERENTNA LISTA