Kursevi konverzacije

Naši kursevi konverzacije su odlična prilika za Vas da razvijete i unapredite svoje komunikacijske veštine. Časovi se odvijaju u malim grupama da bi svi imali što više vremena za pričanje. Profesori će Vam pomoći da popravite i tačnost i tečnost govora pažljivim ispravljanjem grešaka i podsticanjem vežbanja.

Učenje gramatike je besmisleno ukoliko nema dovoljno mogućnosti da se koristi u govoru. Konverzacija je centralni aspect učenja jezika i aktivnosti na ovom kursu pomažu ne samo da unapredite veštinu govora, već i ohrabruju slušanje i razumevanje.

Kurs konverzacije u ST NICOLAS SCHOOL ima za cilj da poveća sigurnost i aktivnu memoriju učenika kroz bogatu i raznovrsnu diskusiju o mnogobrojnim temama. Časovi obično uključuju debate, diskusiju, rad u paru (sa drugim učenicima) i prezentacije.

Napomena: Ovaj program bi trebalo da se pohađa kao dodatak nekom drugom kursu.

Lokacije

REFERENTNA LISTA