Kursevi engleskog jezika za pilote i kontrolore leta


ST NICOLAS SCHOOL organizuje kurs engleskog za avio stručnjake, posebno za pilote i kontrolore leta. Osmišljen je tako da pomogne polaznicima da polože ispit ICAO nivo 4.

Glavni fokus je na jeziku potrebnom za komunikaciju u vanrednim i/ili hitnim situacijama tokom letova.

Obuka iz engleskog jezika za pilote i kontrolore leta usmerena je skoro isključivo na poboljšanje njihovih veština slušanja i govora.

Uspešna verbalna komunikacija je neophodna za obezbeđivanje sigurnosti u civilnom avio saobraćaju.

Zahteva se određeni stepen tečnosti u govoru jer kontrolori moraju da komuniciraju sa nekoliko aviona istovremeno i ne mogu da čekaju isuviše dugo da pilot prenese poruku.

Lokacije

REFERENTNA LISTA