Kursevi engleskog jezika za letačko osoblje


Ovaj specijalizovani kurs koji organizuje ST NICOLAS SCHOOL podučava polaznike kako da komuniciraju jasno, ubedljivo i učtivo u nizu različitih situacija u avionu.

Engleski za letačko osoblje takođe pokriva spektar srodnih tema, kao što su objašnjavanje obroka i usluga, rešavanje problema vezanih za sedišta i pomoć bolesnim putnicima.

Lokacije

REFERENTNA LISTA