Kursevi engleskog jezika za IT stručnjake


Ovaj kurs koji nudimo u ST NICOLAS SCHOOL je za studente informacione tehnologije i računarstva ili za ljude koji već rade u IT sektoru. Engleski za informacionu tehnologiju je važan zbog dva povezana razloga: globalizacije i interneta.

Sadrži teme koje odražavaju najnovije trendove u ovoj oblasti, što ga čini relevantnim za potrebe polaznika.

Autentični materijal u knjizi pokriva širok spektar IT tema, sa sadržajima uzetim iz udžbenika, novina, popularnih časopisa o računarima, internet stranica, priručnika i reklama.

Lokacije

REFERENTNA LISTA