Kurs za zaposlene u osiguravajućim društvima

Osiguravajuća delatnost je globalni biznis u kojem komunikacija na engleskom igra sve veću ulogu.  ST NICOLAS SCHOOL nudi sveobuhvatan kurs za one koji se bave ovim poslom i moraju da komuniciraju sa kolegama, poslovnim partnerima i klijentima na engleskom. Kurs je prikladan za one čije je znanje na nivou B1, B2 i više.

Tečaj engleskog za zaposlene u osiguravajućim kompanijama sadrži čitav spektar relevantnih tema, ključne fraze za efikasnu komunikaciju, odgovarajuću stručnu terminologiju, autentičnu simulaciju situacija na radnom mestu i mnogo mogućnosti za diskusiju gde polaznici mogu da govore iz sopstvenog iskustva.

Lokacije

REFERENTNA LISTA