Škola stranih jezika ST NICOLAS SCHOOL u svojoj ponudi ima i kurseve konerzacije kako bi Vam omogućila da se oslobodite i progovorite nemački jezik. U okviru kurseva konverzacije obrađuju se  interesantne teme koje će omogućiti polaznicima da kroz dijalog progovore i usavrše govorni nemački.

Obrađivanje gramatičkih pravila je svedeno na minimum, a akcenat je na konverzaciji i usvajanje novih izraza i reči. Ovakva vrsta kurseva pomaže posebno polaznicima koji imaju dobro poznavanje gramatike i vokabulara, ali je njihovo znanje pasivno, imaju poroblem da progovore na stranom jeziku. Pohađanjem kurseva konverzacije polaznici  svoje pasivno znaje pretvaraju u aktivno, korišćenjem dijaloga, debata, prezentacija… oni stiču samopouzdanje, sigurnost i zadovoljstvo u korišćenju jezika.

Kursevi konverzacije su odličan izbor i za polaznike koji nemaju nikakv problem sa korišćenjem jezika i imaju visok nivo znanja, upravo iz tog razloga što ovakvi kursevi omogućavaju kontinuiramo korišćenje  nemačkog jezika koje je neophodno kako ne bi došlo do opadanja znanja usled slabe upotrebe u svakodnevnim govoru.

Škola stranih jezika ST NICOLAS SCHOOL je omogućila polaznicima takođe i individualno pohađanje kurseva nemačkog jezika.. Individualna nastava ima mnogo prednosti, to je jedan od najboljih načina učenja i usavršavanja. Ovakvim načinom učenja je omogućeno da se  plan, program i način rada prilagođava samom polazniku i njegovim  potrebama. Kod ovog načina rada sve je podređeno Vašim potrebama, od samog sadržaja koji će profesor pilagoditi Vama, do tempa prelaženja gradiva koji takođe zavisi samo od Vas. Profesor će se fokusirati na teme koje Vas interesuju, posvetiće se detaljnije stvarima koje Vam nisu jasne.

Pored prilagođavanja sadržaja i tempa rada na samom času, individualnu nastavu možete u potpunosti prilagođavati sebi i kad su u pitanju  termini održavanja časova, časove možete imati tokom celog dana svih sedam dana u nedelji. Takođe zbog poslovinih i privatnih obaveza tokom dana postoji i mogućnost održavanja časova online.

Škola stranih jezika ST NICOLAS SCHOOL se potrudila da individualne časove organizuje tako da zadovolji Vaše potrebe i da u najkraćem vremenskom roku ostvarite najbolje rezultate.

Škola stranih jezika ST NICOLAS SCHOOL ima višedecenijsko iskustvo kada je u pitanju organizovanje kurseva nemačkog jezika za firme. Otvaranje naše privrede ka svetu, prisutnost stranih kompanija u našoj zemlji i česti poslovni kontakti sa ljudima koji govore nemački dovode do sve veće potrebe za učenjem nemačkog jezika. Znamo da su ljudski resursi najvažniji u firmi pa je samim tim neophodna i  njihova stalna obuka, jer poznavanje stranih jezika i veština komunikacije su od ključnog značaja u poslovanju.

Škola stranih jezika ST NICOLAS SCHOOL nudi opšte i specijalističke kurseve nemačkog jezika za firme. Specijalistički kursevi nemačkog jezika koje kreiramo posle analize potreba firme su osmišljeni tako  da maksimalno zadovolje potrebe firme i njihovih zaposlenih.

Kursevi nemačkog jezika se mogu održavati u prostorijama firme pre ili posle radnog vremena, i na taj način uštedeti na vremenu i povećati  efikasnost radnika.  Naravno ukoliko Vama više odgovara kursevi se mogu održavati i u  porostorijama naše škole.

Ovde možete da pogledate spisak kompanija i institucija s kojima smo do sada ostvarili uspešnu saradnju.

Škola stranih jezika ST NICOLAS SCHOOL organizuje specijalizovani kurs nemačkog jezika za medicinsko osoblje.  Specijalizovani  kurs će Vam omogućiti sticanje znanja koje podrazumeva sve što je neophodno da bi jedan medicinski radnik bio  dobar u  komunikaciji sa pacijentima, sa kolegama, lekarima, članovima porodice i, naravno, poslodavcima. Pohađanjem kursa medicinskog nemačkog jezika dobićete  potrebno znanje koja će Vam  obogatiti vokabular, bez poteškoća ćete popunjavati bolničke formulare na nemačkom jeziku, unapredićete sve jezičke veštine:  pisanje, čitanje, slušanje i govor.

U školi stranih jezika ST NICOLAS SCHOOL možete pohađati i kurseve poslovnog nemačkog, koji su ciljano osmišljeni za polaznike kojima je potrebno korišćenje nemačkog jezika u poslovnom okruženju. Kursevi  poslovnog nemačkog edukuje polaznike za profesionalno ophođenje i izražavanje na nemačkom jeziku u različitim poslovnim situacijama.

Kurs poslovnog nemačkog jezika u ST NICOLAS SCHOOL pruža polaznicima mogućnost usavršavanja na više nivoa. Za početni nivo – Starter  neophodno je znanje nemačkoj jezika A1. Pored  početnog nivoa imamo Nivo 1, Nivo 2, Nivo3 za koje je potrebno naprednije znanje nemačkog jezika.

Lokacije

REFERENTNA LISTA